MADDE 1- TARAFLAR

Bir tarafta …………………………………………………………………………………………… ,adresinde mukim Taka Bilişim Freelance Web & Grafik Tasarım, (Kısaca YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) ile diğer tarafta……………………………………………………  adresinde mukim …………… (Kısaca İŞ VEREN olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda mutabık bir anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2 – KONU

İşbu sözleşme İŞ VEREN’in web sitesi ve hosting hizmetlerini yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu tasarımların ve hizmetlerin YÜKLENİCİ tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3 – İŞ VEREN’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1  İŞ VEREN, bahsi geçen tüm işlemlerin düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dökümanları dijital ortamda kendisi tedarik etmekle, kendi bünyesinde mevcut olan dökümanları da YÜKLENİCİ ‘ye teslim etmekle yükümlüdür.

3.2 İŞ VEREN , YÜKLENİCİ tarafından üretilen yazılımlarda ve tasarımlarda kullanılan özel yazılım ve tasarım tekniklerinin telif hakkının YÜKLENİCİ’ye ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.3 İŞ VEREN, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, YÜKLENİCİ’nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

Madde 4 – YÜKLENİCİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 YÜKLENİCİ, İŞ VEREN’in web sitesi için ihtiyaç duyduğu tasarımı ve yazılımı (web site tasarımı ve uygulaması) hizmetini vermekle yükümlüdür.

4.2 YÜKLENİCİ, İŞ VEREN’e sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları İŞ VEREN’in hata ve sorunları bildirdiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.

4.3 YÜKLENİCİ, İŞ VEREN için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki değişiklikler (komple tasarım değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler, tasarım aşamasındayken) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa sure içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 YÜKLENİCİ , İŞ VEREN tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım değişikliği gerektiren düzeltmeler ve eklentileri site test aşamasındayken) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

Madde 5 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi …. (…..) gün olarak belirlenmiştir, bu süre, gerekli dökümanların hazırlanıp verilmesi ile başlamaktadır. Süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi ücreti mukabilinde uzatılabilir.

5.2 Hizmet bedeli YÜKLENİCİ tarafından …… TL + xxx TL( yıllık Hosting-Domain bedeli ) olarak belirlenmiştir.

5.3 Hizmet bedeli’nin %50’si iş başlangıcında peşin, kalan %50’si tasarım sürecinin bitiminde İŞ VEREN tarafından …………………. Kişisel Banka hesabına yatırılacaktır.

5.4 Ödemelerin yapılmaması durumunda, yasal hakları saklı kalmak suretiyle YÜKLENİCİ  İŞ VEREN’e  taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

Madde 6 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6(altı) maddeden ve 1(bir) sayfadan oluşan işbu sözleşme 04 / 01 / 2020  tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

TAKA BİLİŞİM FREELANCE WEB & GRAFİK TASARIM                          İŞ VEREN

                                                                                                                                    Ad Soyad

İmza                                                                                                                            İmza

(*) Prensip Firma Hizmet Kanunları

*Sözleşme koşulları sözleşme yapılmış veya yapılmamış tüm durumlar için sözleşmede ki şartları geçerli sayılacaktır.

*Bir hizmet alan Taka Bilişim’ den hizmet alarak bu sözleşmeyi yapmamış (imzalamamış) olasada olası olumsuz durumlarda sözleşme şartları geçerli kılınıp onun üzerinden olumsuz durumlar değerlendirilicektir.

*Taka Bilişim olarak olumsuz suçlama durumları için hazırlanmış olan bu sözleşme tüm koşullarda geçerli sayılıp, haksız yere suçlamalar ve olumsuzluklardan Taka Bilişim sorumlu değildir.

*Sözleşme Avukat onaylı olup Avukat tarafından hazırlanmıştır.

Taka Bilişim “Bir web kurucu merkezi”.