WordPress Upload Limitini Arttırmak

Alt kısımdaki yazılı kodu web sitemizin .htaccess dosyasına yapıştıralım.

php_value upload_max_filesize 256M

php_value post_max_size 256M

php_value max_execution_time 300

php_value max_input_time 300