Yazılım Sözleşmesi Örneği

 Web Tasarım Sözleşmesi Örneği & Yazılım Sözleşmesi Örneği

(*) [FİRMA ADI] (YÜKLENİCİ) Firma Hizmet Koşulları alt kısımda resmedilmiştir.

*Bu sözleşmesi müşterinin aldığı hizmete uyarlanmak amacıyla temel ilkeleri barındırır.

*Bir müşteri [FİRMA ADI] ile çalışmaya başladığı herhangi bir hizmet ile alakalı tüm haklarını alt kısımda yer alan maddeler kapsamında kabul etmiş ve kabul görmüş sayılır. Bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.

MADDE 1- TARAFLAR

Bir tarafta [YÜKLENİCİ ADRESİ] Plaza adresinde mukim [FİRMA ADI], (Kısaca YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) ile diğer tarafta [İŞVEREN ADRESİ] adresinde mukim [FİRMA ÜNVANI] (Kısaca İŞ VEREN olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda mutabık bir anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2 – KONU

İşbu sözleşme İŞ VEREN’in web sitesi tasarımı ve hosting hizmetlerini yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu tasarımların ve hizmetlerin YÜKLENİCİ tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3 – İŞ VEREN’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1  İŞ VEREN, bahsi geçen tüm işlemlerin düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dökümanları dijital ortamda kendisi tedarik etmekle, kendi bünyesinde mevcut olan dökümanları da YÜKLENİCİ ‘ye teslim etmekle yükümlüdür.

3.2 İŞ VEREN , YÜKLENİCİ tarafından üretilen yazılımlarda ve tasarımlarda kullanılan özel yazılım ve tasarım tekniklerinin telif hakkının YÜKLENİCİ’ye ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.3 İŞ VEREN, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, YÜKLENİCİ’nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

3.4 İŞ VEREN, Aldığı Hosting hizmeti kapsamında yaşanabilecek tüm sorunları YÜKLENİCİ firma ile iletişime geçerek makul derecede fiyat ile destek almayı kabul eder ve beyan eder.

3.5 İŞ VEREN, Aldığı hizmetin ilk ödeme tarihi baz alınarak 20 iş günü sonraya kadar iş yaptırma hakkını korur. Aksi durumda 20 iş günü hizmet kapsamını geçen İŞ VEREN Taka Bilişim’ den bir hizmet bekleyemez para talebinde bulunamaz.

Madde 4 – YÜKLENİCİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Taka Bilişim, İŞ VEREN’in web sitesi için ihtiyaç duyduğu tasarımı ve yazılımı (web site tasarımı ve uygulaması) hizmetini vermekle yükümlüdür.

4.2 Taka Bilişim, İŞ VEREN’e sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları İŞ VEREN’in hata ve sorunları bildirdiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.

4.3 Taka Bilişim, İŞ VEREN için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki değişiklikler (komple tasarım değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler, tasarım aşamasındayken) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini ve tasarlayacağını beyan eder.

4.4 YÜKLENİCİ , İŞ VEREN tarafından hizmet sonrası her hangi bir zaman diliminde yaşanılan email sorunları ve diğer web sitesi güncelleme istekleri kapsamında talep edilen  gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder. YÜKLENİCİ belirtilen istekleri ve talepleri değerlendirmesi sonucunda ücretsiz destek sağlayabilir.

4.5 YÜKLENİCİ , İŞ VEREN tarafından hizmet bitiminde alınmak istenen  e-mail ile alakalı destek taleplerini 5 iş günü ücretsiz destek vereceğini beyan eder.   (Hizmet bitimi web tasarım hizmet bitiminin son günü olarak belirlenir). 

4.6 YÜKLENİCİ 2 yıl içerisinde oluşan hatalar için kendi raporuna göre 3. şahıs tarafından herhangi bir müdahale olmadığı kantinde olması durumunda 2 yıla kadar yazılımsal sorunlar YÜKLENİCİ tarafından ücretsiz düzeltilir. (Web tasarım ve web yazılım için geçerlidir). 

Madde 5 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 15 gün olarak belirlenmiştir, bu süre, gerekli dokümanların hazırlanıp verilmesi ile başlamaktadır. Süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmetin süresi son bulur. İŞ VEREN revize hakkını iş bitiminden 3 gün sonraya kadar kullanılabilir.

5.2 Hizmet bedeli YÜKLENİCİ tarafından [TUTAR] KDV dahil olarak belirlenmiştir.

5.3 Hizmet bedeli’nin %50’si iş başlangıcında peşin, kalan %50’si tasarım sürecinin bitiminde İŞ VEREN tarafından [İBAN NO] YÜKLENİCİ’ NİN Banka hesabına yatırılacaktır.

5.4 Ödemelerin yapılmaması durumunda, yasal hakları saklı kalmak suretiyle YÜKLENİCİ  İŞ VEREN’e  taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

Madde 6 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6(altı) maddeden ve 1(bir) sayfadan oluşan işbu sözleşme [GÜNCEL TARİH]  tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

YÜKLENİCİ:
Ünvan: [FİRMA ÜNVANI]
Telefon: [FİRMA TELEFON]
Adres:[FİRMA ADRES]
Vergi No: [FİRMA VERGİ NO]
İmza: [FİRMA İMZA]

İŞ VEREN:
Ünvan: [FİRMA ÜNVANI]
Telefon: [FİRMA TELEFON]
Adres:[FİRMA ADRES]
Vergi No: [FİRMA VERGİ NO]
İmza: [FİRMA İMZA]